Geschiedenis

Het orkest is, zoals de naam al suggereert, in 1981 opgericht door een aantal enthousiaste Venlose muzikanten uit de HaFaBra-wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de vroegere jaren fanfare- en kapelmuziek gespeeld werd. De bezetting toen kwam uiteraard ook niet geheel overeen met die van nu. Door de jaren heen zijn de interesses van de participerende muzikanten veranderd en deed het bigband-genre zijn intrede. Hiermee komt het orkest tot hetgeen het nu is.

Big Band ’81 heeft sinds haar oprichting onder bezielende muzikale leiding gestaan van meerdere dirigenten. Achtereenvolgens waren dit Sef Gubbels, Peter van Hoorick, H. Hermans, Jos Brouwer, Richard Beeren en Henk Kraus. In 1998 nam de huidige dirigent Ruud Steegers het roer over. Big Band ’81 is nagenoeg vanaf het begin een formele vereniging, statutair genaamd ‘Band ’81 Venlo’. De vereniging heeft tot 2006 slechts een 2-tal voorzitters gekend. Dit waren Hans Steegh en Wim van Nieuwenhuizen. In 2006 werd Henk Hanssen verkozen tot voorzitter.

De band kenmerkt zich met een zeker streven een voor amateurmusici zeer aanvaardbaar muzikaal niveau te behalen danwel te willen zorgdragen voor een spetterend en veelbesproken optreden. Hieraan ontleent het orkest wellicht zijn bestaansrecht. In de praktijk telt immers dat zowel publiek als muzikanten tevreden zijn over de uitvoering. Internationaal, wel te verstaan. In het verleden heeft Big Band ’81 opgetreden in de gehele Benelux, Engeland en Frankrijk. Duitsland werd meerdere keren per jaar bezocht. In eigen land waren er uitzendingen voor KRO-radio en Omroep Limburg. Ook werd regelmatig deelgenomen aan bigband-festivals en werd medewerking en begeleiding van beroemde artiesten niet geschuwd. In dit kader waren hoogtepunten o.a. de opening van het Zomerparkfeest Venlo voor een 10.000-koppig publiek (Pussycat) en de kerstdinner-shows en Broadway-show (Paul Vaes) in het Avenue-theater in Venlo.